Prečo vzniká Cech novinárov

Viacerí z nás majú skúsenosti s tým, že na Slovensku chýba profesionálna stavovská organizácia novinárov. Cech novinárov má ambíciu sa postupne takouto organizáciou stať. Aj preto má za cieľ získať si dôveru novinárov a vybudovať širokú členskú základňu.

Spojiť svoje sily je potrebné, zvlášť vtedy, keď sú napádané práva novinárov, ak je ohrozená sloboda slova, nezávislosť médií, ak sa znižuje spoločenská vážnosť novinárskeho stavu. Ako vieme, to sa skutočne deje a spoločný hlas bude počuť hlasnejšie. Dokázali sme sa spojiť po odpornej vražde nášho kolegu a jeho snúbenice a budeme v tom pokračovať, nechceme sa dať umlčať, ale naopak, chceme ďalej aktívne brániť spomínané hodnoty.

Ďalším dôležitým faktorom je networking – spájanie sa, sieťovanie a prepájanie. Kým v Bratislave sa novinári pomerne efektívne vedia dať dokopy, v regiónoch je často situácia zložitejšia. Od samotnej situácie v tých ktorých lokálnych médiách, cez ekonomické podmienky, sociálne podmienky apod. My myslíme aj na týchto kolegov.

Medzinárodná spolupráca – networking sa týka aj aktívnej spolupráce a výmeny skúseností so zahraničnými novinárskymi organizáciami. Chceme tiež uľahčiť prácu kolegom pôsobiacim v zahraničí.

Múdry človek sa vzdeláva po celý život a to je ďalší dôvod vzniku Cechu novinárov. Tým, ako sa mení mediálny priestor, vznikajú nové médiá, pribúdajú nové technológie a týmto podmienkam sa musia prispôsobovať aj žurnalisti. Cech novinárov je priestor na ich rast, získavanie nových zručností, prostredníctvom kurzov, školení či dodávania relevantných informácií.

Hrdosť novinárskeho stavu je niečo, čo sa žurnalistom z rôznych strán nedá zobrať a spochybniť. My sa naopak hrdo hlásime k novinárskemu stavu a chceme to posilňovať na úrovni od študentov vysokých žurnalistických a mediálnych škôl až po dôchodcov, ktorí často končia svoje pracovné kariéry nedôstojne. Tieto neprávosti sa budeme snažiť odstraňovať.

Čo chceme urobiť

Čo chceme urobiť preto, aby sme spomínané ciele naplnili a ako to chceme urobiť?

V prvom rade, ideme postupne. Vieme, čo chceme a ako to dosiahnuť. Už v tejto chvíli ponúkame všetkým členom Cechu novinárov bezplatné právne poradenstvo pri vyjednávaní s majiteľmi a manažérmi médií.

Bezplatné právne a mediálne poradenstvo sa týka aj ďalších tém – ochrana osobných údajov – GDPR, autorský zákon, licenčná zmluva, honoráre, komunikácia PR agentúr s novinármi, novinárska etika, preberanie a zverejňovanie obsahu na internete atď.

Ponúkame zázemie novinárskej platformy s novinárskym preukazom, komunikačné miesto (spoločná skupina na rýchlu výmenu informácií, časom pribudne newsletter apod.), mediálny priestor na internetovom portáli cenpress.sk, súčinnosť a pomoc pri organizovaní rôznych podujatí.

Chystáme viacero eventov, najmä odborných konferencií a školení, v spolupráci s našimi partnermi, ale i výstavy a ďalšie podujatia (aj podľa záujmu členskej základne).

CenPress už organizoval diskusie na rôzne témy –
Diskusia s podpredsedom výboru NR SR pre kultúru a médiá Karolom Farkašovským;
GDPR a médiá s Irenou Hudecovou; diskusia s odborníkom na eurofondy Jánom Rudolfom;
diskusia s odborníkom na komunálnu politiku, tajomníkom rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska a hovorcom ZMOS – PhDr. Michalom Kaliňákom, PhD.;
diskusia s odborníkmi na tému alternatívne médiá;
verejná diskusia na tému „Populizmus, extrémizmus a lži“;
diskusia s JUDr. Miroslav Hlivák predseda Úradu pre verejné obstarávanie na tému „verejné obstarávanie“;
diskusia o verejnom dianí a mládeži, o tom, či má klasické spravodajstvo vo svete dnešnej mladej generácie zmysel – správy vo svete generácií „alfa a zet“;
moderovaná diskusia s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ing. Ivanom Šramkom;
verejné diskusie na počesť výročia nežnej revolúcie – 30 rokov po – Slovenská justícia od Mečiara ku Kočnerovi; Vznik súkromných televízií; Tri generácie.

Čo plánujeme

 • Podporovať budeme vydávanie odbornej literatúry.
 • Zameriame sa aj na boj proti hoaxom, dezinformáciám, konšpiráciám a prejavom neznášanlivosti.
 • Vzájomná výpomoc: budeme podporovať rozličné aktivity členov Cechu novinárov.
 • Radi by sme raz za rok, prípadne dva zorganizovali aj celoslovenské networkingové stretnutie novinárov.
 • Popri odborných a vzdelávacích aktivitách sa budeme snažiť zabezpečovať aj voľnočasové (takpovediac teambuildingové) aktivity, napríklad športové.
 • Podporíme (finančne) aj tie, ktoré už úspešne fungujú, napríklad Majstrovstvá sveta novinárov v stolnom tenise.
 • Uvidíme, aké budú návrhy, nápady a požiadavky členov. Cech novinárov tvoríme spoločne a tomu sa prispôsobia aj ďalšie aktivity.

FAQ

 • Členstvo v Cechu novinárov je dobrovoľné.
 • Členstvo v Cechu novinárov je bezplatné. Potvrdenie o členstve Vám príde emailom.
 • Na rozdiel od Facebooku netvrdíme, že vždy bude bezplatné, ale v tejto chvíli je, s tým, že Cech novinár môžete finančne priamo podporiť (IBAN: SK80 1111 0000 0015 2089 9018, do správy pre prijímateľa napíšte prosím „cech“).
 • Členstvo v iných novinárskych organizáciách nie je v rozpore s členstvom v Cechu novinárov.
 • Financovanie Cechu novinárov – je viaczdrojové, a to fundraising zameraný na získavanie sponzorských príspevkov, príspevkov z grantov, odplatu za služby (napr. príprava a zverejnenie tlačových správ, mediálne poradenstvo), dobrovoľné členské príspevky. Od úspechu fundraisingu bude závisieť aj rozsah jednotlivých aktivít, tie základné, ktoré sme spomenuli, vieme garantovať.
 • Členom Cechu novinárov môže byť každý, kto spĺňa podmienky Projektu a dodržiavanie etického kódexu, musí ísť o aktívneho novinára, pričom sa ale členstvo môže vzťahovať aj na študentov a dôchodcov – o členstve rozhoduje komisia vytvorená realizátorom projektu Cech novinárov, ktorá má neodňateľné a  suverénne právo uchádzača, pri ktorom sa vyskytnú pochybnosti o dodržaní niektorého z bodov, neprijať, resp. vylúčiť.

Cech novinárov bol oficiálne a slávnostne otvorený symbolicky 17. novembra 2019.

Michal Frank
+421 950 499 959
frank.presov@gmail.com
www.frenky.sk